طرح نیکوکاری و دستهای مهربا ن با حضور بخشدار محترم صفائیه و جمهیت هلال احمر استان و شهرستان در روستای گله پیران

طرح نیکوکاری و دستهای مهربا ن با حضور بخشدار محترم صفائیه ، جمهیت هلال احمر استان و شهرستان در روستای گله پیران...

دیدار بخشدار محترم صفائیه با فرمانده و کارکنان پاسگاه انتظامی بخش صفائیه به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار بخشدار محترم صفائیه با فرمانده و کارکنان پاسگاه انتظامی بخش صفائیه به مناسبت هفته نیروی انتظامی...