افتتاح مسجد روستای قره آغاج و کلنگ زنی مسجد روستای آغبلاغ سفلی با حضور معاون محترم سیاسی فرماندار

افتتاح مسجد روستای قره آغاج و کلنگ زنی مسجد روستای آغبلاغ سفلی با حضور معاون محترم سیاسی فرماندار...

در پنجمین روز از هفته دولت: افتتاح وکلنگ زنی چند طرح عمرانی باحضور فرماندار خوي و مسئولین شهرستانی در بخش صفائیه

در پنجمین روز از هفته دولت: افتتاح وکلنگ زنی چند طرح عمرانی باحضور فرماندار خوي و مسئولین شهرستانی در بخش صفائیه...

بازديد دكتر سيواني از پروژه هاي عمراني بخش صفائيه

به گزارش روابط عمومي بخشداری صفائیه، دكتر سيواني به همراه بخشدار محترم ، مديران ومسئولان ادرات خدمات رسان براي بررسي طرح ها و برنامه هاي در دست اجرا، بررسي نيازمندي ها و نيز ديدار چهره به چهره با مردم، از بخش صفائيه شهرستان خوي بازديد نمود....