برگزاري جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل عضو هيأت اجرايي انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری بخش صفائیه

در جلسه ای که با حضور بخشدار و رییس حوزه فرعی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری - رئیس و اعضای محترم هیأت نظارت و اعضای اداری (نماینده دادستان ونماینده ثبت احوال شهرستان) و30 نفر از معتمدین اصلی مورد تائید هیئت نظارت پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزارشد...