مراسم افتتاح کانون مساجد بخش صفائیه

مراسم افتتاح 7 کانون مساجد بخش صفائیه با حضور بخشدار محترم بخش صفائیه – حجت السلام والمسلمین حاج بیگی مسئول کانون مساجد استان آذربایجان غربی ، شهردار شهر زرآباد و مسئولین کانونها بخش برگزار شد...