اولین جلسه مبارزه با مواد مخدر (کشت گیاه شاهدانه)

اولین جلسه مبارزه با مواد مخدر (کشت گیاه شاهدانه) در سال 95در بخش بخش صفائیه با حضور بخشدار محترم ، شهردار شهر زرآباد ، فرمانده محترم پاسگاه انتظامی صفائیه ، مسئول جهاد کشاورزی صفائیه ، فرمانده محترم حوزه شهید چمران و دهیاران برگزار شد...

جلسه بررسی مشکلات شرکتهای تعاونی روستایی

جلسه بررسی مشکلات شرکت های تعاونی روستایی بخش صفائیه با حضور بخشدار محترم بخش صفائیه – نماینده محترم شرکت نفت . ریاست محترم اداره عشایر ، مسئولین محترم شرکتهای تعاونی روستایی در بخشداری بخش صفائیه برگزار شد...

دیدار بخشدار بخش صفائیه با مردم روستاهای منطقه الند

بخشدار بخش صفائیه به همراه رئیس شورای بخش و کارشناسان بخشداری از روستای منطقه الند ( جنگسر، مطفی آباد ، برژوک ، قزل آغل) جهت بررسی مسائل و مشکلات بازدید کردند...

دیدار امام جمعه ، فرماندار ، فرمانده سپاه و بخشدار با ماموستاهای بخش صفائیه

امام جمعه محترم شهرستان خوی ، فرماندار محترم شهرستان خوی ، فرمانده محترم سپاه و بخشدار محترم بخش صفائیه با ماموستا های بخش صفائیه دیدار کردند....