افتتاح خانه خسارت دید(آتش سوزی) در روستای زاویه سکمن آباد

خانه خسارت دیده(آتش سوزی) روستای زاویه سکمن آباد با زیربنای 75 متر با هزینه 24 میلیون تومان برای رفع نیاز و رسیدگی بیشتر به آنان به همت بخشداری صفائیه ،قرارگاه بسیج سازندگی سپاه شهرستان خوی ، شوراها ، دهیاری و اهالی روستای زاویه ساخته شده افتتاح گردید...

بازدید بخشدار بخش صفائیه از طرح بلوار روستای زاویه و مسیر گشایی روستای آغبلاغ علیا

بخشدار محترم بخش صفائیه جناب آقای دکتر سنایی سنایی از طرح بلوار روستای زاویه سکمن آباد و مسیر گشایی طرح هادی روستای آغبلاغ علیا بازدید کردند....

آغاز عملیات اجرایی چند طرح عمرانی در بخش صفائیه با حضور فرماندار شهرستان خوی

بخشداری صفائیه . فرماندار محترم شهرستان خوی جناب آقای دکتر سیوانی به همراه بخشدار محترم صفائیه جناب آقای سنائی و روسای محترم اداره از بخش صفائیه (روستاهای زاویه سکمن آباد و آغبلاغ علیا) بازدید کردند ....