جلسه هماهنگی بیست و هفتمین ارتحال حضرت امام خمینی (ره)

اولین جلسه ستاد برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام راحل در صبح روز یکشنبه مورخ 9/3/95راس ساعت 9 صبح با حضور بخشدار محترم صفائیه ،جمعی از مسئولین و نمایندگان ادارات در بخشداری صفائیه برگزار گردید...

جلسه فرعی شورای زکات

جلسه شورای فرعی زکات با حضور بخشدار محترم صفائیه ، ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) ،امامان جمعه اهل تشیع و تسنن و کلیه اعضای شورای زکات بخش در تاریخ 95.3.8 در بخشداری برگزار گردید....