در پنجمین روز از هفته دولت: افتتاح وکلنگ زنی چند طرح عمرانی باحضور فرماندار خوي و مسئولین شهرستانی در بخش صفائیه

در پنجمین روز از هفته دولت: افتتاح وکلنگ زنی چند طرح عمرانی باحضور فرماندار خوي و مسئولین شهرستانی در بخش صفائیه...