جلسه هماهنگی هفته وحدت

به گزارش روابط عمومی بخشداری صفائیه جلسه هماهنگی برنامه های هفته وحدت با حضور بخشدار محترم صفائیه و مسئولین بخش در روز یکشنبه مورخ 95.9.21 ساعت 10 صبح در بخشداری برگزار شد....