پیام تقدیر و تشکر بخشدار محترم بخش صفائیه از حضور حماسی مردم بخش صفائیه در راهپیمایی یوم الله 22بهمن

بخشدار محترم بخش صفائیه در پیامی از حضور گسترده مردم بخش صفائیه و شهر زرآباد در راهپیمایی یوم الله 22بهمن تقدیر و تشکر کرد....