مراسم روز درختکاری

به گزارش روابط عمومی بخشداری صفائیه : مراسم روز درختکاری با حضور بخشدار محترم صفائیه . ریاست محترم منابع طبیعی مهندس سخائی فر و مسئولین بخش در شهر زرآباد برگزار شد ....