دکتر سنائی بخشدار بخش صفائیه در پیامی انتصاب فرماندار جدید شهرستان خوی را تبریک گفت

[/center] به گزارش روابط عمومی بخشداری صفائیه دکتر سنائی بخشدار بخش صفائیه در پیامی انتصاب فرماندار جدید شهرستان خوی را تبریک گفت ....