طرح نیکوکاری و دستهای مهربا ن با حضور بخشدار محترم صفائیه و جمهیت هلال احمر استان و شهرستان در روستای گله پیران

طرح نیکوکاری و دستهای مهربا ن با حضور بخشدار محترم صفائیه ، جمهیت هلال احمر استان و شهرستان در روستای گله پیران...