بازدید بخشدار محترم صفائیه از راهداخانه قوردیک علیا

بخشدار محترم صفائیه به همراه جناب آقای سالم خوئی دبیر محترم حوادث شهرستان خوی و مهندس باقری ریاست محترم اداره راه شهرستان خوی از وضعیت راهداخانه قوردیک و راهها بازدید کردند....

دهمین نشست مشورتی دهیاران بخش صفائیه با حضور بخشدار محترم صفائیه

دهمین نشست مشورتی دهیاران بخش صفائیه با حضور بخشدار محترم صفائیه ، ریاست محترم بیمه سلامت - بیمه پاسارگاد - ریاست محترم آب و فاضلاب روستایی و ریاست محترم میراث فرهنگی...

دوره آموزشی مدیریت بحران(مقابله با زلزله) معلمان و دهیاران بخش صفائیه

دوره آمورشی مدیریت بحران(مقابله با زلزله) معلمان و دهیاران بخش صفائیه با حضور معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی جناب آقای مهندس عابدی...