پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته منابع طبیعی

پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته منابع طبیعی با حضور بخشدار محترم صفائیه . ریاست محترم منابع طبیعی . شهردار محترم شهر زرآباد و اعضای محترم شورای شهر زرآباد...